HÁZIREND

Szeretettel köszöntjük a Német Nemzetiségi Házban!

A Ház és az itt található gyűjtemények a Mohácsi Német Önkormányzat és a német nemzetiségi civil szervezetek többéves tevékenységének köszönhetően jöhetett létre.
A létesítmény megóvása érdekében, kérjük a következők figyelembe vételére:

„… úgy, mint otthon”

 • Reméljük, vendégeink a magánjellegű rendezvényeken is olyan jól érzik magukat, mint otthon, ill. úgy vigyáznak a Ház berendezéseire és a környezetre, mint otthonukban.
 • A bérlőinknek a magánrendezvény idejére kulcsot adunk, amellyel felelősséget vállalnak az intézmény felszerelésének és azok állapotának megőrzéséért.
  Az esetleges károkat a bérlő köteles megtéríteni.
 • A rendelkezésre álló székek és asztalok a magánrendezvény idején szabadon felhasználhatók az épületen belül (az udvaron sörpadok használhatók).
  A kulcs átadásáig azonban kérjük, hogy mindent az átvételi állapot szerint rendezzen vissza.
 • A takarítás igénybevétele a rendezvény után nem foglal magában mosogatást, elpakolást, ill. a szemét kukákban történő elhelyezését. Ezekről a rendezvény szervezői gondoskodnak.
 • A hulladék kezelésének megfelelően a szemetet szelektáltan helyezzék el a megfelelő szeméttároló edényben (udvar hátsó része). Nagyobb rendezvények esetében, kérjük, gondosodjanak a szemét elszállításáról.
 • Dohányozni az egész épületben és annak 5 méteres körzetében tilos!
 • Szabadtéri főzésre kialakított hely az udvar hátsó részében található, melynek használata kötelező. A térkövön és a fűben tüzet gyújtani, gázégőfejet használni (bográcsozás, tárcsázás stb.) TILOS! Az udvaron belül szabadtéri sütés-főzés előzetes egyeztetéssel az arra kijelölt helyen lehetséges.
 • Tárgyakat, szöget stb. a falba verni, ragasztóval falra, ajtóra, ablakra ragasztani kizárólag engedéllyel lehet. Ennek megszegéséből fakadó károkat mindenki köteles megtéríteni.
 • Parkolni az udvarban csak rövid ideig, a rendezvényhez kapcsolódó szállítási tevékenység lebonyolításáig lehet a kavicsos területen.
 • Távozáskor a bérlőnek kötelessége az általa használt berendezéseket kikapcsolni, a helyiségeket rendeltetésük szerint itt hagyni, majd kulccsal bezárni a ház bejárati ajtaját és a kaput.

 

„mindent a szemnek, semmit a kéznek”

 • A kiállított múzeumi tárgyak, eszközök (épületben, udvarban) ma már pótolhatatlanok, ill. különleges védelmet igényelnek; ezekhez ne nyúljanak! Hasonló jellegű, kiállításra alkalmas tárgyakat szívesen elfogadunk.
 • Az intézménybe látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a programokról fotó, egyéb digitális felvétel készüljön, melyek esetlegesen az interneten is megjelenhetnek. Amennyiben nem járul hozzá a felvételkészítéshez, abban az esetben forduljon a Mohácsi Német Önkormányzat képviselőjéhez.


14 év alatti kiskorúak – felnőtt felügyelettel tartózkodhatnak az intézmény területén.

Háziállat az intézmény területére nem hozható.

A kertben található növényzet állapotának megóvása mellett a fűre lépni tilos!

Készült:          Mohács, 2016. május 24.

Érvényes:       visszavonásig