ADATGYŰJTŐLAP

A német nemzetiségi névjegyzékhez, az országgyűlési választásokra kiterjedően történő elektronikus regisztrációhoz

Kedves mohácsi svábok, sváb kötődésűek! A magyarországi németség nagy lehetőség előtt áll 2018-ban, ugyanis 84 év után ismét lehetőségünk lesz egy saját, teljes jogú, pártoktól független parlamenti képviselő bejuttatására az országgyűlésbe. Ritter Imre – német parlamenti szószóló - február 1-jén Mohácson elmondta, hogy jelentős mértékben sikerült előmozdítania a német nemzetiség ügyét az elmúlt néhány évben (magyarországi nemzetiségekre fordított központi költségvetési támogatás 2,5 szeresére történő emelése 2014 és 2018 között stb.) Azonban elmondta azt is, hogy a szószólói mandátumnak számottevő korlátai vannak. Az igazi áttörést az jelentené, ha a következő ciklusban már nem szószólóként, hanem teljes jogú parlamenti képviselőként tudná folytatni a munkáját (további források a nemzetiségi oktatás, kultúra színvonalának növelésére, bürokratikus akadályok lebontása, helyi nemzetiségi önkormányzatok jogainak kiterjesztése, anyaországi kapcsolatok fejlesztése).

Segítsük őt ebben, hiszen ez minden magyarországi német közös érdeke! 

Ehhez az kell, hogy regisztráljunk a német nemzetiségi névjegyzékbe az országgyűlési választásokra kiterjedően is és adjuk le szavazatunkat április 8-án a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának listájára. (Fontos, hogy egy választópolgár alapesetben egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A magyarországi német névjegyzékben szereplő személy - aki az országgyűlési választásokra kiterjedően is regisztrált - egy egyéni jelöltre, és egy pártlista helyett az országos német listára szavazhat.)

Ha úgy dönt, hogy támogatja ezt a törekvést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot életelemszerűen, majd a 2018-as választások alkalmával szavazzon a német nemzetiségi listára. Előre is köszönjük támogatását.

A Német nemzetiségi névjegyzékhez, az országgyűlési választásokra kiterjedően történő elektronikus regisztrációhoz

Alulírott hozzájárulok, hogy a fenti adataimat a német nemzetiségi szervezetek kezeljék,
azokat a választási szerveknek átadják, a német nemzetiségi névjegyékbe történő felvételem érdekében.
Hozzájárulok ahhoz, hogy adataim felhasználásával helyettem és nevemben eljárva
a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételemet az országgyűlési képviselő választásra kiterjedő hatállyal is kérjék.
Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Powered by BreezingForms